Huisbezoek

Wanneer het voor u onmogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, kunt u een huisbezoek aanvragen.  Dit doet u best voor 11 uur ‘s morgens.  De huisbezoeken worden in de regel afgelegd rond de middag en in de vroege namiddag.  Enkel bij hoogdringendheid worden ook ‘s avonds huisbezoeken toegestaan.

Een raadpleging in de praktijk is steeds te verkiezen:  Uw huisarts heeft naast uw dossier, ook alle materiaal ter beschikking, en het onderzoek kan in optimale omstandigheden plaatsvinden.