Het Globaal Medisch Dossier (GMD)

Wanneer u zich aansluit bij onze praktijk, vragen wij U om een GMD af te sluiten.  Met dit GMD engageren onze artsen zich Uw medische gegevens alhier te centraliseren en te coördineren.  Hierdoor gebeurt de uitwisseling van gegevens en verwijzing naar andere zorgverleners vlotter (bvb. bij hospitalisatie).  Het medisch dossier kan geraadpleegd worden door alle artsen van de huisartsenpraktijk. 

Een GMD in onze praktijk betekent voor U ook een lager remgeld (meer terugbetaling van de mutualiteiten).