Dringende Consultatie

Spoedgevallen kunnen ten allen tijde in de praktijk opgevangen worden indien na telefonisch contact een van onze artsen het niet noodzakelijk acht U (onmiddellijk) door te verwijzen naar spoed.